Imieniny: Marii, Światozara, Makarego

BIP Logo

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Miejski w Przecławiu

Przecław Logo

Ogłoszenie w sprawie pracy na stanowisku gońca

Urząd Miejski w Przecławiu pilnie poszukuje osoby odpowiedzialnej do pracy na stanowisku gońca (teren: Przecław, Podole, Błonie, Kiełków, Łączki Brzeskie, Wylów, Zaborcze). Wymagane prawo jazdy kat. B oraz mile widziane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Informacje w sprawie pracy udzielane są w godzinach pracy urzędu pod nr tel. 17 227 67 39, 17 227 67 40   lub w kadrach – pokój 20. Nabór potrwa do 09.12.2019r.Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Przecław poprzez wymianę urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacją

Ogłoszenie nr 626479-N-2019 z dnia 2019-11-22 r.

Gmina Przecław: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Przecław poprzez wymianę
urządzeń w Stacji Uzdatniania Wody w Tuszymie wraz z jej termomodernizacją
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlaneCzytaj więcej…Zapytanie ofertowe inspektor nadzoru SUW Tuszyma – przebicie pod Wisloka – kanalizacja Tuszyma Etap 1

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO
ZAPYTANIE OFERTOWE
Tryb zamówienia: zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej PZP.

Czytaj więcej…Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Przecław w 2020 r. – przetarg powtórzony

Dz.U./S S216
08/11/2019
530241-2019-PL

Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwartaCzytaj więcej…OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 616042-N-2019 z dnia 2019-10-29 r.

Gmina Przecław: Budowa kanalizacji tłocznej Tuszyma – Błonie (przebicie pod Wisłoką) wraz z
budową kanalizacji sanitarnej w Tuszymie – Etap I

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlaneCzytaj więcej…Ogłoszenie Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław cz.4 2019

Ogłoszenie nr 612715-N-2019 z dnia 2019-10-21 r.

Gmina Przecław: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław cz. 4 – 2019 r
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlaneCzytaj więcej…Ogłoszenie Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław cz.3 2019

Ogłoszenie nr 612625-N-2019 z dnia 2019-10-21 r.

Gmina Przecław: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław cz. 3 – 2019 r
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlaneCzytaj więcej…Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław

Gmina Przecław: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
NieCzytaj więcej…Przebudowa dróg gminnych przetarg powtórzony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

 Przebudowa dróg gminnych – przetarg powtórzonyCzytaj więcej…Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław cz. 2 – 2019 r

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przecław cz. 2
– 2019 r

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Czytaj więcej…